Πολιτική Απορρήτου

Ισχύει από 01 Σεπ 2022

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και/ή με άλλο τρόπο να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών της εφαρμογής OptinSpot.
Οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται σε αυτό το πλαίσιο θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του GDPR και του Ελληνικού Νόμου 2016/679 που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Ελεύθερη Διακίνηση τέτοιων Δεδομένων.

Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική σε “εμείς”, “εμείς” και “μας” είναι αναφορές στην εταιρεία Encodica . Οι αναφορές σε “εσείς” και “σας” αφορούν τους Χρήστες της εφαρμογής OptinSpot.
H εφαρμογή OptinSpot είναι μια εφαρμογή για κινητά και ταμπλέτες Android, κινητά και ταμπλέτες  iOS, και υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, που παρέχεται από την εταιρεία μας η οποία επιτρέπει στους εκθέτες μιας εμπορικής έκθεσης να συλλέξουν επαγγελματικά στοιχεία των επισκεπτών τους, και να τους αποστείλουν ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό με την μορφή email.
H εφαρμογή OptinSpot σέβεται το απόρρητο των δεδομένων σας. Οι Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Απορρήτου μας έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να είναι απλοί και κατανοητοί.

Με λίγα λόγια:

 • Ποτέ δεν μεταπωλούμε ή μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία για εσάς.
 • Η προστασία των δεδομένων σας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να τα διατηρήσουμε ασφαλή.

 

Ορισμοί

OptinSpot (εφαρμογή)

Μια εφαρμογή για κινητά και ταμπλέτες Android, κινητά και ταμπλέτες  iOS, και υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows, που παρέχεται από την εταιρεία Encodica η οποία επιτρέπει στους εκθέτες μιας εμπορικής έκθεσης να συλλέξουν επαγγελματικά στοιχεία των επισκεπτών τους, και να τους αποστείλουν ηλεκτρονικά ενημερωτικό υλικό με την μορφή email.

Encodica (εταιρεία)

Η εταιρεία Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε. μια Ομόρρυθμη Εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 1507901000, η οποία είναι κάτοχος της εφαρμογής.

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της εφαρμογής, τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Χρήστη/Χρήστες, όπως αυτά ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο “Τύποι δεδομένων που συλλέγονται”.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την εταιρεία μας (ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε), όπως ορίζεται λεπτομερώς στην παρακάτω παράγραφο “Τύποι δεδομένων που συλλέγονται.”

Χρήστης/Χρήστες

Το άτομο/τα άτομα (φυσικά πρόσωπα) που κατεβάζουν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της εφαρμογής, το Υποκείμενο δεδομένων αναφέρεται σε Χρήστη/Χρήστες.

Επεξεργαστής δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός με το δικαίωμα, επίσης από κοινού με άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της εφαρμογής.

Cookie

Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του Χρήστη.

Δεδομένα επαγγελματικής κάρτας

Η εικόνα της επαγγελματικής κάρτας που σαρώνεται για να αναγνωριστούν τα στοιχεία της.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας αναφέρονται παρακάτω:

Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε.
Αραπάκη 6
17676 Καλλιθέα – Αττική
2109578470
www.encodica.com
info@encodica.com

 

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα είτε από εσάς όταν κάνετε λήψη της  εφαρμογής και δημιουργείτε λογαριασμό μαζί μας είτε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για συλλογή δεδομένων των επισκεπτών του περιπτέρου σας, όταν συμμετέχετε σε μία εμπορική έκθεση. Μπορούμε να συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών που σχετίζονται με Χρήστες, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Προσωπικά Δεδομένα:

 1. Πλήρες όνομα χρήστη
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) χρήστη
 3. Φυσική επαγγελματική διεύθυνση εταιρείας του χρήστη
 4. Αριθμό τηλεφώνου
 5. Όνομα εταιρείας που εργάζεται ο χρήστης
 6. Ιστοσελίδα εταιρείας που εργάζεται ο χρήστης
 7. Απαντήσεις χρήστη σε ερωτηματολόγιο που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα

 

Δεδομένα χρήσης:

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την εταιρεία μας (ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, την ώρα των αιτημάτων διακομιστή, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα, κ.λπ.), τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθήθηκε εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στη σειρά των σελίδων που επισκέφθηκαν.

Cookies:

Χρήση cookies ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης από την εταιρεία μας ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε.
Χρησιμοποιούμε cookies ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης για την παροχή και τη λειτουργία της εφαρμογής. Η μη παροχή αυτών των cookies ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παροχή της εφαρμογής.
Εκτός από τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της Εφαρμογής και για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας για σκοπούς προσαρμογής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 • Δεδομένα λογαριασμού χρήστη: Ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει (δεν τηρούνται στοιχεία πιστωτικής κάρτας από την εταιρεία μας).
 • Αρχεία καταγραφής και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, εμείς και οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών διατηρείται από την εταιρεία μας μπορούμε να συλλέγουμε αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή (Αρχεία καταγραφής συστήματος) ή να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα Προσωπικά.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται ή/και δημοσιεύονται και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στην εταιρεία μας.

 

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον κατάλληλο τρόπο και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
Εκτός από την εταιρεία μας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία του ιστότοπου (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τεχνικά τρίτα μέρη πάροχοι υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή από πιθανούς αγοραστές ή εκδοχείς της εταιρείας μας.
Ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα από τα Δεδομένα με θυγατρικές, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες υπό κοινό έλεγχο (δηλαδή θυγατρικές). Εάν μια άλλη εταιρεία αποκτήσει την εταιρεία, την επιχείρηση ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, αυτή η εταιρεία θα κατέχει τα Δεδομένα που συλλέγουμε από την εταιρεία μας και θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τα Δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Θέση

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία μας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.
Μεταφορές δεδομένων σε χώρες εκτός της European Economic Area ενδέχεται να πραγματοποιούνται ως μέρος των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τις μεταβιβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στον GDPR και τον Ελληνικό Νόμο 2016/679 που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων σε σχέση με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ελεύθερη Διακίνηση τέτοιων Δεδομένων.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Δεδομένα διατηρούνται στους διακομιστές μας 10 εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας της επαγγελματικής έκθεσης κατά την οποία συλλέγονται τα δεδομένα των επισκεπτών. Ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από την εταιρεία μας να διορθώσει, να αναστείλει ή να αφαιρέσει τα δεδομένα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα:

 • Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) πριν την μετάδοση σε εγκεκριμένο cloud πάροχο μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων. Οι πάροχοι backup που χρησιμοποιούμε σήμερα για την αποθήκευση των δεδομένων είναι: υποδομή της εταιρίας Top Host
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση
  Η back-end υποδομή φιλοξενείται και είναι εγκατεστημένη σε Data Center που διαθέτουν προδιαγραφές ασφάλειας ISO 27001 και πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR για την προστασία δεδομένων. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας. Ο πάροχος web hosting που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι: Top Host
 • Κρυπτογράφηση
  Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της Εταιρίας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής σας και του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό σας, κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

 

Νομικές βάσεις για τη χρήση των συλλεγόμενων Δεδομένων

Τα Δεδομένα που σας αφορούν ως Χρήστη συλλέγονται για να επιτραπεί στην εταιρεία μας να παρέχει τις υπηρεσίες της μέσω της Εφαρμογής καθώς και, όπου απαιτείται, με τη συγκατάθεσή σας, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: βελτιστοποίηση και διανομή κυκλοφορίας και φιλοξενία και υποστήριξη ως υπηρεσία.
Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται, για παράδειγμα εάν απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουμε ορισμένα Δεδομένα στις δημόσιες αρχές.
Τέλος, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας και όπου αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Χρηστών. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς σε δικαστικές διαδικασίες ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της Εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Analytics

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στην εταιρεία μας να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

FireBase

Χρησιμοποιούμε το Firebase (https://www.firebase.com/ ), ένα πλαίσιο που διατηρείται από τη θυγατρική της Google Firebase, μέσω του οποίου ανιχνεύουμε και διαχειριζόμαστε τις ακόλουθες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο: ανίχνευση της συμπεριφοράς του χρήστη μέσω του Google Analytics. Παρακολούθηση σφαλμάτων εφαρμογών και των λόγων τους μέσω του Firebase Crashlytics. Προώθηση ειδοποιήσεων μέσω του Firebase Cloud Messaging. Ορισμένες υπηρεσίες Firebase επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα περιορίζονται στα λεγόμενα «αναγνωριστικά παρουσίας», τα οποία παρέχονται με χρονική σήμανση. Αυτά τα “αναγνωριστικά παρουσίας” που εκχωρούνται από το Firebase είναι μοναδικά και επιτρέπουν έτσι τη σύνδεση διαφορετικών συμβάντων ή διαδικασιών. Αυτά τα δεδομένα δεν αντιπροσωπεύουν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς, ούτε καταβάλλουμε προσπάθειες για να τις εξατομικεύσουμε στη συνέχεια. Επεξεργαζόμαστε τα συγκεντρωτικά δεδομένα για να αναλύσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη συμπεριφορά χρήσης, για παράδειγμα με την αξιολόγηση των αναφορών σφαλμάτων. Για όλες τις αναφερόμενες υπηρεσίες Firebase, μόνο τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα δεδομένα χρήστη μεταδίδονται στο Firebase (Google). Η πολιτική απορρήτου της Firebase είναι διαθέσιμη στην https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Google Analytics (Google Inc)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση της εφαρμογής, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookie και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ — Πολιτική απορρήτου. https://policies.google.com/privacy

 

Φιλοξενία και υποστήριξη ως υπηρεσία

Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σκοπό τη φιλοξενία δεδομένων και αρχείων που επιτρέπουν στην εφαρμογή να εκτελείται και να διανέμεται καθώς και να παρέχουν μια έτοιμη υποδομή για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών ή τμημάτων του. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

 

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από την εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

 

Δικαιώματα των Χρηστών

Έχετε τα ακόλουθα νομικά δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα, τα στοιχεία της οποίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό τους στη διεύθυνση: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi
 • Όταν η επεξεργασία οποιουδήποτε από τα Προσωπικά Δεδομένα σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή είτε διαγράφοντας τον λογαριασμό σας είτε επικοινωνώντας με το support@encodica.com .

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@encodica.com .
Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα “Do Not Track”.
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα “Να μην παρακολουθείτε”,  διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

 

Xρήση από άτομα άνω των 18 ετών

Η χρήση της εφαρμογής μπορεί να γίνει μόνο από ενήλικες άνω των 18 ετών.

 

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες μας σε αυτήν τη σελίδα και μέσω μιας αναδυόμενης ειδοποίησης εντός εφαρμογής. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στην κορυφή. Εάν ένας Χρήστης αντιταχθεί σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην Πολιτική, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή και μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία μας να αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η τότε ισχύουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει η εταιρεία μας σχετικά με τους Χρήστες.