Πολιτική Απορρήτου

Ισχύει από 01 Σεπ 2022

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει και/ή με άλλο τρόπο να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών αυτού το ιστοτόπου.
Οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται σε αυτό το πλαίσιο θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του GDPR και του Ελληνικού Νόμου 2016/679 που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Ελεύθερη Διακίνηση τέτοιων Δεδομένων.
Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική σε “εμείς”, “εμείς” και “μας” είναι αναφορές στην εταιρεία Encodica . Οι αναφορές σε “εσείς” και “σας” αφορούν τους Χρήστες αυτού του ιστοτόπου.
Με λίγα λόγια:

 • Ποτέ δεν μεταπωλούμε ή μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία για εσάς.
 • Η προστασία των δεδομένων σας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να τα διατηρήσουμε ασφαλή.

Ορισμοί

Encodica (εταιρεία)

Η εταιρεία Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε. μια Ομόρρυθμη Εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 1507901000, η οποία είναι κάτοχος της εφαρμογής OptinSpot.

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού το ιστοτόπου, τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Χρήστη/Χρήστες, όπως αυτά ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο “Τύποι δεδομένων που συλλέγονται”.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από εμάς (ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε), όπως ορίζεται λεπτομερώς στην παρακάτω παράγραφο “Τύποι δεδομένων που συλλέγονται.”

Χρήστης/Χρήστες

Το άτομο/τα άτομα (φυσικά πρόσωπα) που κατεβάζουν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού το ιστοτόπου, το Υποκείμενο δεδομένων αναφέρεται σε Χρήστη/Χρήστες.

Επεξεργαστής δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός με το δικαίωμα, επίσης από κοινού με άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτού το ιστοτόπου.

Cookie

Μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή του Χρήστη.

Δεδομένα επαγγελματικής κάρτας

Η εικόνα της επαγγελματικής κάρτας που σαρώνεται για να αναγνωριστούν τα στοιχεία της.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας αναφέρονται παρακάτω:

Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε.
Αραπάκη 6
17676 Καλλιθέα – Αττική
2109578470
www.encodica.com
info@encodica.com

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

1. Δεδομένα πελατών (εγγεγραμμένων χρηστών και διαφημιζομένων)

 • Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο / επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, TK, διεύθυνση / έδρα.
 • Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης: ΑΦΜ, ΔΟΥ.
 • Οικονομικά στοιχεία : Στοιχεία αμοιβών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, παραστατικά / αποδεικτικά πληρωμών, πληροφορίες κάρτας χρέωσης [τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, για πληρωμές που γίνονται μέσω του ιστότοπού μας, δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρίζονται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον των συνεργαζόμενων εταιρειών (Τράπεζες, Viva, Paypal) που έχουν αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών].
 • Στοιχεία εργασίας : Επαγγελματική δραστηριότητα / κατηγορία.
 • Άλλα στοιχεία : Επιλεχθέν πακέτο, αιτήματα, απορίες / επιθυμίες / παράπονα, πρακτικά συναντήσεων, κριτικές / αξιολογήσεις.
 • Διευκρινιστικά αναφέρουμε πως λαμβάνουμε ακόμα το λογότυπο της επιχείρησης, καταλόγους και έντυπα της επιχείρησης που, καταρχήν, δεν συνιστούν προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν εσείς συμπεριλάβετε στοιχεία που σας ταυτοποιούν εντός αυτών.

2. Δεδομένα συνεργατών / προμηθευτών / υπεργολάβων

 • Δεδομένα Αναγνώρισης και Επικοινωνίας : Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, TK, διεύθυνση / έδρα.
 • Κρατικά στοιχεία αναγνώρισης : ΑΦΜ, ΔΟΥ.
 • Στοιχεία εργασίας : Παρεχόμενη υπηρεσία, σύμβαση, στοιχεία σύμβασης / όροι σύμβασης, παράπονα και καταγγελίες εις βάρος τους, αξιολογήσεις / κριτικές.
 • Στοιχεία ταξιδιών και εξόδων : Στοιχεία κρατήσεων, ιστορικό ταξιδιών, λεπτομέρειες εξόδων.
 • Οικονομικά στοιχεία : Στοιχεία αμοιβών, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, παραστατικά / αποδεικτικά πληρωμών, συμπεφωνημένη αμοιβή / επιθυμητή αμοιβή.
 • Δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα πληροφοριακά συστήματα : Στοιχεία σε δημόσιους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως LinkedIn, Facebook, Instagram, στοιχεία σε ιστοσελίδες, όπως Vrisko, Χρυσός Οδηγός.
 • Άλλα στοιχεία : Αιτήματα, διακανονισμοί, παράπονα, κριτικές.

3. Δεδομένα Χρηστών:

 1. Πλήρες όνομα χρήστη
 2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) χρήστη
 3. Φυσική επαγγελματική διεύθυνση εταιρείας του χρήστη
 4. Αριθμό τηλεφώνου
 5. Όνομα εταιρείας που εργάζεται ο χρήστης
 6. Ιστοσελίδα εταιρείας που εργάζεται ο χρήστης
 7. Απαντήσεις χρήστη σε ερωτηματολόγιο που αφορά την επαγγελματική του δραστηριότητα

4. Δεδομένα χρήσης:

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από εμάς (ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, την ώρα των αιτημάτων διακομιστή, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχής έκβαση, σφάλμα, κ.λπ.), τις δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τις διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθήθηκε εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στη σειρά των σελίδων που επισκέφθηκαν.

Cookies:

1 Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στον φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο. Βασική τους λειτουργία είναι η απομνημόνευση πληροφοριών, όπως π.χ. προτιμώμενη γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ., ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση κάθε επισκέπτη στους διαδικτυακούς τόπους της επιλογής του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στον φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται έναν διαδικτυακό τόπο. Βασική τους λειτουργία είναι η απομνημόνευση πληροφοριών, όπως π.χ. προτιμώμενη γλώσσα και χώρα, πληροφορίες σύνδεσης κ.λπ., ώστε να διευκολύνεται η περιήγηση κάθε επισκέπτη στους διαδικτυακούς τόπους της επιλογής του. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δεν διασυνδέονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ασφαλείας και για στατιστικούς σκοπούς. Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

2 Είδη Cookies

Για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και περιήγηση των χρηστών στον ιστότοπό μας και την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή ενδέχεται να κάνουμε χρήση cookies των παρακάτω ειδών:

Aπαραίτητα cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

Cookies επιδόσεων

Πρόκειται για cookies, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ελκυστικότητας, του περιεχομένου και της λειτουργικότητας των διαδικτυακών τόπων. Για  παράδειγμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε τη συχνότητα της επισκεψιμότητας, συλλέγοντας πληροφορίες, όπως τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται τον διαδικτυακό μας τόπο και τις επιμέρους σελίδες, αλλά και τον αριθμό όσων επιστρέφουν σε αυτόν, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της αναζήτησης, την τοποθεσία του χρήστη, δηλαδή τη χώρα, την περιοχή και, κατά περίπτωση, την πόλη ή τον δήμο, από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση κ.λπ. Επιπλέον, καταγράφουν τις σελίδες που επισκέπτεστε, το χρόνο που παραμένετε σε αυτές καθώς και τα σημεία που εκδηλώνετε ενδιαφέρον.

Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείς αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σου σε περιεχόμενό του.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχεις επισκεφθεί, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σε προώθησαν σε εμάς. Περαιτέρω, για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των διαφημίσεων του διαδικτυακού μας τόπου, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του, ενδέχεται να κάνουμε χρήση εργαλείων (όπως ενδεικτικά Google Analytics, Google AdWords, Facebook pixel κ.λπ.). Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι, στο πλαίσιο αυτού του σκοπού, ενδέχεται να μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο με τρίτους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Cookies Ασφάλειας

Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για την προστασία του χρήστη από τυχόν κακόβουλη δραστηριότητα.

Cookies τρίτων εταιρειών

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογών τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς. Λόγω της φύσης των cookies, η επιχείρηση δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα.

Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι αναρτήσεις, οι εικόνες και τα βίντεο, που βλέπετε στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορούν να κοινοποιηθούν  μέσω κουμπιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies επιτρέπουν να καταστεί δυνατή η λειτουργία αυτών των κουμπιών, ούτως ώστε να αναγνωρίζουν πότε επιθυμείτε να μοιραστείτε μια ανάρτηση ή ένα βίντεο. Λάβετε υπόψη σας ότι η επιχείρησή μας δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ειδικότερα στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω cookies:

Name: _ga
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: 35 days

Name: _gat_gtag_{id}
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: 1 minute

Name: _gid
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: 1 day

Name: aviaCookieConsent
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires: 1 day

Name: aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: 1 year

Name: aviaPrivacyMustOptInSetting
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: never

Name: aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar
Domain: optinspot.com
Send for: Same-site connections only
Expires in: 1 year

Name: wp-settings-1
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires: 1 year

Name: wp-settings-time-1
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires: 1 year

Name: wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires in: 1 day

Name: wp-wpml_current_language
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires in: 1 day

Name: woocommerce_cart_hash
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires in: 1 day

Name: woocommerce_items_in_cart
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires in: 1 day

Name: wp_woocommerce_session_{hash}
Domain: optinspot.com
Send for: Secure same-site connections only
Expires in: 1 day

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον κατάλληλο τρόπο και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
Εκτός από εμάς, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία του ιστότοπου (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τεχνικά τρίτα μέρη πάροχοι υπηρεσιών, μεταφορείς αλληλογραφίας, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή από πιθανούς αγοραστές ή εκδοχείς της επιχείρησής μας.
Ενδέχεται να μοιραστούμε ορισμένα από τα Δεδομένα με θυγατρικές, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες υπό κοινό έλεγχο (δηλαδή θυγατρικές). Εάν μια άλλη εταιρεία αποκτήσει την εταιρεία, την επιχείρηση ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, αυτή η εταιρεία θα κατέχει τα Δεδομένα που συλλέγουμε από εμάς και θα αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τα Δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Θέση

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας μας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με εμάς.
Μεταφορές δεδομένων σε χώρες εκτός της European Economic Area ενδέχεται να πραγματοποιούνται ως μέρος των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οποιεσδήποτε τέτοιες μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τις μεταβιβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στον GDPR και τον Ελληνικό Νόμο 2016/679 που προβλέπει την Προστασία των Φυσικών Προσώπων σε σχέση με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Ελεύθερη Διακίνηση τέτοιων Δεδομένων.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Δεδομένα διατηρούνται για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης ή δηλώνεται από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει να διορθώσουμε, να αναστείλουμε ή να αφαιρέσουμε τα δεδομένα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποφυγή κάθε μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας. Ειδικότερα:

 • Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
  Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Επιπλέον, όλα τα συστήματα backup που χρησιμοποιούμε διαθέτουν επιπρόσθετη κρυπτογράφηση (AES-256) πριν την μετάδοση σε εγκεκριμένο cloud πάροχο μέσω SSL σύνδεσης ως επιπλέον μέτρο διασφάλισης των δεδομένων. Οι πάροχοι backup που χρησιμοποιούμε σήμερα για την αποθήκευση των δεδομένων είναι: υποδομή της εταιρίας Top Host
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση
  Η back-end υποδομή φιλοξενείται και είναι εγκατεστημένη σε Data Center που διαθέτουν προδιαγραφές ασφάλειας ISO 27001 και πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR για την προστασία δεδομένων. Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας. Ο πάροχος web hosting που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι: Top Host
 • Κρυπτογράφηση
  Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρίας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της Εταιρίας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL με κλειδί RSA 2048 bits (e 65537). Το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής σας και του κωδικού πρόσβασης στο λογαριασμό σας, κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

Νομικές βάσεις για τη χρήση των συλλεγόμενων Δεδομένων

Τα Δεδομένα που σας αφορούν ως Χρήστη συλλέγονται για να επιτραπεί σε εμάς να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω αυτού του ιστοτόπου  καθώς και, όπου απαιτείται, με τη συγκατάθεσή σας, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: βελτιστοποίηση και διανομή κυκλοφορίας και φιλοξενία και υποστήριξη ως υπηρεσία.
Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται, για παράδειγμα εάν απαιτείται από το νόμο να αποκαλύψουμε ορισμένα Δεδομένα στις δημόσιες αρχές.
Τέλος, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς και όπου αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Χρηστών. Για παράδειγμα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς σε δικαστικές διαδικασίες ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση της Εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Analytics

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν σε εμάς να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Google Analytics (Google Inc)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση του OptinSpot, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookie και δεδομένα χρήσης.
Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ — Πολιτική απορρήτου. https://policies.google.com/privacy

Φιλοξενία και υποστήριξη ως υπηρεσία

Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σκοπό τη φιλοξενία δεδομένων και αρχείων που επιτρέπουν στο OptinSpot να εκτελείται και να διανέμεται καθώς και να παρέχουν μια έτοιμη υποδομή για την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών ή τμημάτων του. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες λειτουργούν μέσω γεωγραφικά κατανεμημένων διακομιστών, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας όπου αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Δικαιώματα των Χρηστών

Έχετε τα ακόλουθα νομικά δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων
 • το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα, τα στοιχεία της οποίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό τους στη διεύθυνση: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi
 • Όταν η επεξεργασία οποιουδήποτε από τα Προσωπικά Δεδομένα σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή είτε διαγράφοντας τον λογαριασμό σας είτε επικοινωνώντας με το support@encodica.com .

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση support@encodica.com .
Το OptinSpot δεν υποστηρίζει αιτήματα “Do Not Track”.
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα “Να μην παρακολουθείτε”,  διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Xρήση από άτομα άνω των 18 ετών

Η χρήση του ιστοτόπυ μπορεί να γίνει μόνο από ενήλικες άνω των 18 ετών.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες της σε αυτήν τη σελίδα και μέσω μιας αναδυόμενης ειδοποίησης εντός εφαρμογής. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στην κορυφή. Εάν ένας Χρήστης αντιταχθεί σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην Πολιτική, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο και μπορεί να μας ζητήσει να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η τότε ισχύουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε σχετικά με τους Χρήστες.