Όροι Χρήσης

Το OptinSpot της Encodica είναι μια εφαρμογή που σέβεται το απόρρητο των δεδομένων σας. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://optinspot.com/app-privacy-policy/ ‎ έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να είναι απλοί και κατανοητοί.

Με λίγα λόγια:

 • Ποτέ δεν μεταπωλούμε ή μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία για εσάς.
 • Η προστασία των δεδομένων σας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να τα διατηρήσουμε ασφαλή.

Οι χρήστες της Υπηρεσίας που προσφέρεται από το OptinSpot αναγνωρίζουν και αποδέχονται αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Ορισμοί

Encodica ή/και Εταιρεία

Αναφέρεται στην Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε., εγγεγραμμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Ελλάδας, με αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ 1507901000, η οποία είναι κάτοχος της εφαρμογής OptinSpot.

OptinSpot (application) ή/και App

Αναφέρεται στην εφαρμογή για φορητές συσκευές ή/και επιτραπέζιους υπολογιστές που προσφέρεται από την Encodica, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο Πληροφορίες σχετικά με το OptinSpot παρακάτω.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την Encodica μέσω της εφαρμογής OptinSpot όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

Χρήστης/Χρήστες

Το άτομο/άτομα (φυσικά πρόσωπα) που κατεβάζουν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή OptinSpot για εύλογη προσωπική ή/και επαγγελματική χρήση.

Όροι Χρήσης ή Όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και του Ιδιοκτήτη.

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η Encodica μέσω της εφαρμογής OptinSpot, τα Προσωπικά Δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Χρήστη/Χρήστες, όπως αυτά ορίζονται στην παρακάτω παράγραφο Τύποι δεδομένων που συλλέγονται.

Επεξεργαστής δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός εξουσιοδοτημένος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ένωση ή οργανισμός με το δικαίωμα, επίσης από κοινού με άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρα ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της εφαρμογής OptinSpot.

Στοιχεία επικοινωνίας Encodica

Solutions Encodica Ανάπτυξη Λογισμικού Ο.Ε.
Αραπάκη 6
17676 Καλλιθέα– Αθήνα
+30-2109578470
www.encodica.com
info@encodica.com
Αριθμός ΓΕΜΗ: 1507901000
ΑΦΜ: 082817922

Πληροφορίες για το OptinSpot

Το Optinspot είναι μια εφαρμογή για συσκευές Android , iOS και Windows, που παρέχεται από την Encodica, η οποία επιτρέπει στους εκθέτες μιας εμπορικής έκθεσης να συλλέγουν στοιχεία επιχειρηματικής επικοινωνίας των επισκεπτών τους και να τους στέλνουν ενημερωτικό υλικό μέσω e-mail.

Περιεχόμενο που παρέχεται από τον Χρήστη

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο και τρίτων που εισάγουν στο OptinSpot. Οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι έχουν όλες τις απαραίτητες συναινέσεις από τρίτα μέρη των οποίων τα δεδομένα ή/και το περιεχόμενο μοιράζονται με τον Κάτοχο και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποζημιώσουν τον Κάτοχο για οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση που προκύπτει έναντι του Ιδιοκτήτη σε σχέση με παράνομη διανομή περιεχομένου τρίτων ή παράνομη χρήση της Υπηρεσίας ή ζημιές που ενδέχεται να υποστούν οι Χρήστες.
Ο Κάτοχος δεν εποπτεύει το περιεχόμενο που παρέχεται από Χρήστες ή τρίτα μέρη, αλλά θα ενεργήσει εάν ληφθούν παράπονα από τους Χρήστες ή εάν εκδοθούν εντολές από τις δημόσιες αρχές σχετικά με περιεχόμενο που θεωρείται προσβλητικό ή παράνομο.

Δικαιώματα επί περιεχομένου που παρέχονται από χρήστες

Τα μόνα δικαιώματα που παραχωρούνται στον Κάτοχο σε σχέση με το περιεχόμενο που παρέχεται από τους Χρήστες είναι εκείνα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εφαρμογής OptinSpot.

Τερματισμός λογαριασμού

Οι χρήστες μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να σταματήσουν τη χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή μέσω της διεπαφής της Εφαρμογής OptinSpot ή επικοινωνώντας απευθείας με τον Κάτοχο.
Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων, ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό του Χρήστη ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει»

Η Υπηρεσία παρέχεται από τον Ιδιοκτήτη «ως έχει», χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση για την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα.

Διακοπή υπηρεσίας

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει και να αφαιρέσει λειτουργίες ή δυνατότητες καθώς και να αναστείλει ή ακόμα και να διακόψει την Υπηρεσία, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής, ο Κάτοχος θα κάνει ό,τι καλύτερο για να επιτρέψει στους χρήστες να αποσύρουν τα στοιχεία που κατέχει ο Κάτοχος.

Μεταπώληση υπηρεσιών

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αναπαράγουν, να αντιγράψουν, να αντιγράψουν, να πουλήσουν, να μεταπωλήσουν ή να εκμεταλλευτούν οποιοδήποτε τμήμα της Εφαρμογής OptinSpot και της Υπηρεσίας της χωρίς τη ρητή άδεια του Ιδιοκτήτη, είτε απευθείας είτε μέσω κατάλληλου προγράμματος μεταπώλησης.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει τον Ιδιοκτήτη και τις θυγατρικές, θυγατρικές, αξιωματούχους, διευθυντές, αντιπροσώπους, συνεπώνυμους, συνεργάτες και υπαλλήλους του, ανάλογα με την περίπτωση, αβλαβείς από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, εύλογων δικηγόρων τέλη και έξοδα και οποιεσδήποτε ζημιές, που προκλήθηκαν από τρίτους λόγω ή προκύπτουν από το περιεχόμενο του Χρήστη, τη χρήση ή τη σύνδεση με την Υπηρεσία, την παραβίαση αυτών των Όρων ή την παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Απαγορευμένη χρήση

Η Υπηρεσία θα χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
Οι χρήστες δεν επιτρέπεται:

 • να χρησιμοποιήσουν μεθόδους αντιστροφής κώδικα, αποσυναρμολόγησης, τροποποίησης ή δημιουργίας παράγωγων έργων με βάση την εφαρμογή OptinSpot ή οποιοδήποτε τμήμα της
 • να παρακάμψουν οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιμοποιείται από την Encodica ή τους δικαιοπαρόχους της για την προστασία του περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω αυτής
 • να αντιγράψουν, αποθηκεύσουν, επεξεργαστούν, αλλάξουν, προετοιμάσουν οποιαδήποτε παράγωγη εργασία ή τροποποιήστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχεται μέσω της Εφαρμογής OptinSpot
 • να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης/ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη αυτοματοποιημένη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για πρόσβαση, ανάκτηση, απόξεση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος της Εφαρμογής OptinSpot ή του περιεχομένου της
 • να ενοικιάσουν, μισθώσουν  ή να προσφέρουν υποάδεια χρήσης της Εφαρμογής OptinSpot
 • να δυσφημίσουν, κάνουν κατάχρηση, παρενοχλήσουν, κάνουν χρήση απειλητικών πρακτικών, απειλή ή παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (όπως τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας)·
 • να διαδίδουν ή δημοσιεύουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, παράνομο, δυσφημιστικό ή ακατάλληλο
 • να προωθούν οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, προϊόν, επωνυμία ή εμπορική υπηρεσία χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αναφοράς που περιέχεται στο όνομα χρήστη
 • να μιμούνται άλλα άτομα ή δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς
 • να δημοσιεύουν οποιοδήποτε περιεχόμενο ή συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να βλάψει τρίτο μέρος
 • να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή OptinSpot με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο που παραβιάζει αυτούς τους Όρους.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όσον αφορά την επεξεργασία ορισμένων Προσωπικών Δεδομένων που κοινοποιούνται από τον Χρήστη μέσω της Εφαρμογής OptinSpot ή/και μέσω της Υπηρεσίας, η Encodica θα ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για λογαριασμό του Χρήστη και ο Χρήστης θα είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων . Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Encodica ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων θα διέπεται από τη Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων OptinSpot, η οποία θεωρείται ως αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μέρος αυτών των Όρων, ο Κάτοχος θα ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων σχετικά με ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα.

Πολιτική Απορρήτου

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, οι Χρήστες πρέπει να ανατρέξουν στην Πολιτική Απορρήτου του OptinSpot, η οποία θεωρείται ότι αποτελεί μέρος αυτών των Όρων.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ονομαστικά ή εικονιστικά και όλα τα άλλα σήματα, εμπορικές ονομασίες, σήματα υπηρεσιών, λεκτικά σήματα, εικονογραφήσεις, εικόνες ή λογότυπα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Εφαρμογή OptinSpot και την επιχείρηση της Encodica γενικά είναι και παραμένουν , αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη ή των δικαιοπαρόχων του και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν και από σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Επιλεξιμότητα ηλικίας

Οι χρήστες δηλώνουν ότι είναι ενήλικοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τους. Σε καμία περίπτωση άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή OptinSpot.

Περιορισμοί ευθύνης

Ο Ιδιοκτήτης, εντός των ορίων που ορίζονται επί του παρόντος από την ισχύουσα νομοθεσία, ευθύνεται για ζημία βάσει σύμβασης και αδικοπραξίας προς τους Χρήστες ή τρίτα μέρη μόνο όταν αυτή η ζημία είναι η άμεση και άμεση συνέπεια, από δόλο ή βαριά αμέλεια, της δραστηριότητα του OptinSpot. Ο χρήστης απαλλάσσει ρητά και απαλλάσσει τον Ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με πιθανή ζημιά ή αξιώσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων, τιμωρητικών, παρεπόμενων, ειδικών ζημιών που σχετίζονται με απώλεια κερδών, απώλεια έσοδα, απώλεια δεδομένων ή κόστη αντικατάστασης που είναι συνεπακόλουθα ή ούτως ή άλλως συνδέονται με την παρούσα συμφωνία.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους Χρήστες δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε αυτή τη σελίδα και εντός της Εφαρμογής OptinSpot. Οι χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την Εφαρμογή μετά τη δημοσίευση των αλλαγών αποδέχονται τους νέους Όρους στο σύνολό τους.

Ανάθεση σύμβασης

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να διαθέσει με εκ νέου ή υπεργολαβία όλα ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους Όρους, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα του Χρήστη βάσει των Όρων.
Οι χρήστες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις τους βάσει των παρόντων Όρων με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη γραπτή άδεια του Ιδιοκτήτη.

Επαφές

Όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με την Εφαρμογή OptinSpot πρέπει να αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τις επαφές που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η ρήτρα θα αφαιρεθεί και οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν και θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία και την ισχύ της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στο νόμο, στη δικαιοδοσία του κράτους και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου έχει την έδρα του ο Ιδιοκτήτης – δηλαδή της Δημοκρατίας της Ελλάδας. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα ισχύει σε περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει αποκλειστικό χώρο δικαιοδοσίας για τους καταναλωτές.